Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Endodoncja jest to dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem zębów, w których doszło do zapalenia tkanki żywej (miazgi) na skutek głębokiego ubytku próchnicowego lub innych uszkodzeń tkanek twardych.

Leczenie kanałowe polega na usunięciu zainfekowanej miazgi z kanału, odpowiednim opracowaniu, dezynfekcji i wypełnieniu kanału. Wykorzystanie do tego celu mikroskopu w znacznym stopniu polepsza jakość pracy lekarza. Oznacza to, że lekarz pracuje w bardzo małym polu, ale dzięki powiększeniu, które daje mikroskop, przeznaczony specjalnie do takich zadań, czynności są bardziej precyzyjne.

Możliwości diagnostyczne leczenie kanałowego pod mikroskopem:

  • dokładne usunięcie próchnicy
  • odnalezienie kanałów zęba niewidocznych gołym okiem
  • lokalizacja pęknięć i złamań
  • udrożnienie kanałów
  • naprawa powikłań z poprzedniego leczenia: usunięcie złamanego narzędzia,
  • zamknięcie perforacji
  • przygotowanie zęba do leczenia protetycznego

Całość leczenia kanałowego jest przeprowadzana w znieczuleniu, co zwiększa znacznie komfort pacjenta i z wykorzystaniem koferdamu, który służy do izolacji pola zabiegowego. Ząb zębowi nierówny, dlatego każdy pacjent wymaga indywidualnej konsultacji i planu leczenia. Prawidłowo przeprowadzone leczenie kanałowe pozwala utrzymać ząb w jamie ustnej.

leczenie kanałowe pod mikroskopem oświęcim